Działania dofinasowane

Kot

[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Monitoring” tab_id=”monitoring”][vc_custom_heading text=”Niech mają prawa! (2015-2016)” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Fundacja Czarna Owca Pana Kota w partnerstwie z wrocławskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ realizowała od października 2014 do marca 2016 roku projekt „Niech mają prawa!”.[/vc_column_text][vc_column_text]Monitorowaliśmy działalność 1/3 wszystkich działających na terenie Polski — losowo wybranych rejonowych sądów (146) i prokuratur (147), komend policji (16).  Przyglądaliśmy się, jak wygląda w praktyce egzekucja zapisów Ustawy o ochronie zwierząt i jak traktowane są sprawy dotyczące przemocy wobec zwierząt.[/vc_column_text][vc_column_text]To pierwszy tego typu projekt w Polsce – działalność organów państwa w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawa ochrony zwierząt i egzekucji przepisów karnych Ustawy o ochronie zwierząt nie była dotychczas poddana kontroli obywatelskiej.[/vc_column_text][vc_column_text]W trakcie trwania projektu:

 • przeszkoliliśmy 32 osoby, które jako jawni_e obserwatorzy_rki społeczni_ne uczestniczyli_ły w rozprawach w sądach rejonowych
 • prowadziliśmy monitoring 1/3 losowo wybranych sądów rejonowych, prokuratur rejonowych, komend policji na terenie całego kraju
 • monitorowaliśmy doniesienia medialne na temat spraw sądowych, postępowań prokuratorskich i śledztw prowadzonych przez policje dotyczących przemocy wobec zwierząt,
 • kontaktowaliśmy się z prozwierzęcymi NGO i poprzez ankietę internetową pytaliśmy je o ich doświadczenia w egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt
 • badaliśmy doświadczenia w egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt wśród osób prywatnych
 • opracowaliśmy stronę internetową nt. egzekucji ustawy www.niechmajaprawa.org
 • opracowaliśmy raport z wynikami monitoringu
 • opracowaliśmy rekomendacje do zmiany Ustawy o ochronie zwierząt
 • opracowaliśmy broszurę z rekomendacjami poprawy działania dla instytucji objętych monitoringiem
 • opracowaliśmy e-booka nt. efektywnego egzekwowania zapisów Ustawy o ochronie zwierząt i kontaktów z wymiarem sprawiedliwości
 • opracowaliśmy algorytm postępowania dla policji i prokuratur
 • wyniki i analizy wyników monitoringu i rekomendacje przedstawiliśmy instytucjom objętym monitoringiem, mediom, politykom
 • zorganizowaliśmy debatę specjalistów na temat zmiany prawa ochrony zwierząt na bardziej efektywne oraz możliwości egzekwowania go od przedstawicieli sądownictwa, prokuratur i służb mundurowych.

[/vc_column_text][vc_column_text]Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Promocja wolontariatu” tab_id=”promocja-wolontariatu”][vc_custom_heading text=”Szkolić siebie, szkolić innych – wzmocnienie merytoryczne i instytucjonalne kadry Fundacji Czarna Owca Pana Kota (2010)” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]W ramach projektu:

 • zostały podniesione kompetencje merytoryczne aktywistów_tek Fundacji dzięki uczestnictwu w szkoleniach trenerskich i grafiki komputerowej.
 • została rozbudowana infrastruktura Fundacji — zakupiono sprzęt — laptop, drukarka, projektor multimedialny, ekran, kamera.
 • przeprowadziliśmy 20 warsztatów dla 206 dzieci – 16 warsztatów empatyczności, 4 warsztaty budowy domków.
 • zrealizowaliśmy film dokumentalny zachęcający do podejmowania wolontariatu na rzecz zwierząt „Stan zakocenia”.

[/vc_column_text][vc_column_text]Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych – komponent I Demokracja i społeczeństwo obywatelskie.[/vc_column_text][vc_separator][vc_custom_heading text=”Mamy kota na punkcie wolontariatu (2010)” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Projekt miał na celu promocję wolontariatu w organizacjach prozwierzęcych na terenie Małopolski. Był adresowany do osób chcących zostać wolontariuszem_ką w małopolskich NGO działających w obszarze praw zwierząt, a także osób pracujących lub współpracujących z organizacjami prozwierzęcymi.[/vc_column_text][vc_column_text]Podczas realizacji projektu:

 • opracowaliśmy i wydaliśmy autorski komiks „Kocie kwartały” skupiający się na problemie bezdomności zwierząt w mieście i możliwościach pomocy im.
 • zorganizowaliśmy cykl 5 spotkań otwartych promujących idee wolontariatu na rzecz zwierząt.
 • przeprowadziliśmy 4 sesje kreatywne dla dzieci i młodzieży podczas których uczestnicy_czki przygotowali_ły swoje propozycje kampanii i akcji reklamowych zachęcających rówieśników do pomocy zwierzętom i podjęcia aktywności wolontaryjnej na rzecz organizacji prozwierzęcych.
 • zorganizowaliśmy 3-dniowe szkolenie dla osób chcących zostać wolontariuszami_kami małopolskich organizacji prozwierzęcych, bądź już współpracujących z nimi (Public Relations w działaniach organizacji prozwierzęcych, Pozyskiwanie funduszy na działania statutowe organizacji oraz Wykorzystywanie wolnego oprogramowania do tworzenia grafiki komputerowej).

[/vc_column_text][vc_column_text]Projekt został dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).[/vc_column_text][vc_separator][vc_custom_heading text=”Mamy kota na punkcie wolontariatu – edycja II (2014)” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Projekt był kontynuacją realizowanego przez Fundację w 2010 roku programu.[/vc_column_text][vc_column_text]W trakcie projektu:

 • zorganizowaliśmy Weekend Wolontariusza – podczas którego uczestnicy_czki wzięli udział w warsztatach dziennikarskich aktywizujących do podejmowania działań na rzecz zwierząt oraz pracowali wolontaryjnie i zdobywali doświadczenie w Przystani Ocalenie.
 • zorganizowaliśmy się 5 szkoleń – szkolenie trenerskie nt. prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży, z zakresu przeprowadzenia interwencji oraz pomocy zwierzętom dzikim i wolno żyjącym, pierwszej pomocy dla zwierząt, asertywności oraz warsztat zarządzania czasem.
 • zorganizowaliśmy się 3 spotkania promujące wolontariat w organizacjach prozwierzęcych.
 • opracowaliśmy stronę internetową dlazwierzat.org zachęcającą do aktywnej pomocy zwierzętom.
 • opracowaliśmy i wydaliśmy książka „Aktywizm prozwierzęcy. Instrukcja obsługi” do której teksty napisali_ły znani_e polscy aktywiści_stki.

[/vc_column_text][vc_column_text]Projekt został sfinansowany z Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).[/vc_column_text][vc_separator][vc_custom_heading text=”Centrum Wolontariatu Osób Starszych (2014)” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Projekt miał zachęcać osoby 60+ do podejmowania wolontariatu w organizacjach prozwierzęcych, dzielenia się swoimi doświadczeniami i zachęcania osób młodszych do podejmowania działalności społecznej na rzecz zwierząt.[/vc_column_text][vc_column_text]W ramach projektu:

 • powstało Centrum Wolontariatu Osób Starszych oferujące informacje na temat możliwości podjęcia wolontariatu na rzecz zwierząt.
 • zorganizowaliśmy Weekend Wolontariusza, podczas którego uczestnicy/czki brali udział w spotkaniach: autoafirmującym, zdrowego żywienia, pierwszej pomocy dla zwierząt prawnej i podstawowych zasad jak się zachować, gdy spotkamy zwierzę potrzebujące pomocy.
 • zorganizowaliśmy 10 spotkań – pokazów filmów, dyskusji, warsztatów kuchni roślinnej dla osób uczestniczących w projekcie.
 • opracowaliśmy kalendarz książkowy zachęcający do wolontariatu w organizacjach prozwierzęcych.

[/vc_column_text][vc_column_text]Projekt był współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.[/vc_column_text][vc_separator][vc_custom_heading text=”Kot nie ślimak (domku nie nosi) (2015) ” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]W ramach projektu przeprowadziliśmy warsztaty budowy domków dla bezdomnych kotów, w których uczestniczyły dzieci ze świetlic środowiskowych z Krakowa, nagraliśmy materiał – instruktaż budowy domków dla bezdomnych kotów, i udostępniliśmy go na kanale youtube, została także zakupiona kamera. Projekt miał na celu zachęcenie młodych ludzi do aktywizmu na rzecz zwierząt.[/vc_column_text][vc_column_text]Projekt został dofinansowany przez IBM.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wsparcie dla NGO” tab_id=”wsparcie-ngo”][vc_custom_heading text=”Wsparcie dla polskich NGO” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_custom_heading text=”Sieć OFF – Ogólnopolskie Forum Fauna (2011-2013) ” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Projekt „Sieć OFF – Ogólnopolskie Forum Fauna” był projektem skierowanym do działaczy_czek polskich organizacji pozarządowych zajmujących pomocą zwierzętom i ochroną ich praw.[/vc_column_text][vc_column_text]W ramach projektu:

 • zorganizowaliśmy się 2 integrujące środowisko warsztaty partnerskie w Warszawie i Krakowie.
 • opracowaliśmy platformę internetową www.siec-off.pl.
 • zorganizowaliśmy trzy zjazdy podejmujące m.in. tematykę: współpracy NGO z administracją publiczną, współpracy z biznesem, pozyskiwania funduszy na działalność.
 • organizowaliśmy szkolenia w ramach Szkoły OFF — PR i kontakty z mediami, Fundraising i granty na rzecz NGO, Zasady współpracy z administracją publiczną i techniki dialogu obywatelskiego, Komunikacja, język i działania na rzecz równości płci. Szkolenia z każdego tematu odbywały w trzech miastach Kraków, Warszawa, Poznań.
 • uczestnicy_czki korzystali z doradztwa fundraisingowego.
 • opracowaliśmy dwa raporty dotyczące aspektów funkcjonowania organizacji prozwierzęcych – nt. wizerunku osób działających w NGO prozwierzęcych oraz stanu współpracy NGO prozwierzęcych z administracją publiczną
 • zrealizowaliśmy film dokumentalny poświęcony organizacjom prozwierzęcym i ich działaniom „Przyjaciół się nie zjada”.
 • opracowaliśmy i wydaliśmy publikację prezentującą organizacje prozwierzęce, promowane przez nie idee, motywacje osób zaangażowanych w ich działania w formie wywiadów – „Poza gatunek. Rozmowy o aktywizmie, prawach zwierząt i społeczeństwie”.

[/vc_column_text][vc_column_text]Projekt został dofinansowany z PO KL poddziałanie 5.4.2.[/vc_column_text][vc_separator][vc_custom_heading text=”Trening czyni aktywistę (2013-2014)” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Projekt był skierowany zarówno do osób już aktywnych w organizacjach prozwierzęcych, jak i do tych, które dopiero chcą się w zaangażować w ich działania. Celem projektu było stworzenie długofalowego programu wolontariatu dla inicjatyw prozwierzęcych oraz rozwój kompetencji trenerskich działaczy_ek prozwierzęcych NGO w zakresie edukacji empatycznej.[/vc_column_text][vc_column_text]W ramach projektu:

 • wdrożyliśmy pilotażowy program wolontaryjny mający zachęcać młode osoby do podejmowania wolontariatu na rzecz organizacji prozwierzęcych.
 • opracowaliśmy kampanię medialną mająca na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej na rzecz zwierząt – powstał spot „Jeż Ignacy”.
 • opracowaliśmy i wydaliśmy 3 publikacje stanowiące pomoc dydaktyczną dla osób prowadzących edukacje humanitarną:
  • komiks dotyczący bezdomności zwierząt w mieście „Miasto kotów”, będący rozwinięciem opracowanych wcześniej przez Fundację „Kocich kwartałów”.
  • napisana wspólnie z Katarzyną Biernacką ze Stowarzyszenia Empatia „Książka o prawach zwierząt” – publikacja dotycząca podejmowania świadomych działań na rzecz zwierząt.
  • gra planszowa „Inspektor Sowa” uwrażliwiająca na los zwierząt i wyposażająca w wiedzę na temat pomocy potrzebującym zwierzętom.
 • zorganizowaliśmy szkolenia trenerskie dla 32 aktywistów_stek prozwierzęcych chcących zdobyć wiedzę, jak prowadzić warsztaty empatyczności i edukację humanitarną.

[/vc_column_text][vc_column_text]Projekt był współfinansowany  w ramach Swiss Contribution przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.[/vc_column_text][vc_separator][vc_custom_heading text=”Wsparcie dla białoruskich i ukraińskich NGO” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Od 2012 roku Fundacja regularnie współpracuje z organizacjami prozwierzęcymi ze Wschodu – z Białorusi i Ukrainy.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Od humanitaryzacji do demokratyzacji – wsparcie białoruskich pozarządowych organizacji prozwierzęcych (2012)” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]W projekcie uczestniczyło 10 przedstawicieli_lek 3 białoruskich organizacji pozarządowych zajmujących się działaniami na rzecz zwierząt.[/vc_column_text][vc_column_text]Uczestnicy i uczestniczki projektu podczas 7-dniowej wizyty studyjnej w Polsce:

 • spotykali_ły z przedstawicielami_kami polskich organizacji prozwierzęcych (m.in. Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva!, Fundacja dla Zwierząt Argos prowadząca KOTERIĘ, Fundacja Zmieńmy świat)
 • odwiedzili_ły prowadzone przez polskie NGO prozwierzęce domy tymczasowe i schroniska (m.in. schronisko w Hajnówce),
 • szkolili_ły się z zakresu pozyskiwania funduszy na działania, PR i kontaktów z mediami, zarządzania organizacją, pozyskiwania wolontariuszy, negocjacji z urzędami i biznesem,
 • oraz nawiązywali_ły kontakty z polskimi NGO.

[/vc_column_text][vc_column_text]Program projektu został opracowany na podstawie badania potrzeb białoruskich organizacji partnerskich.[/vc_column_text][vc_column_text]Każda z organizacji uczestniczących w projekcie uzyskała wsparcie systemowe ze strony Fundacji Czarna Owca Pana Kota  w postaci: bezpłatnej realizacji stron internetowych dla NGO uczestniczących w projekcie oraz poprojektowych  konsultacje trenerów w zakresie fundraisingu, budowania projektów, budowania partnerstw, negocjacji z administracją publiczną i biznesem.[/vc_column_text][vc_column_text]Projekt został dofinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.[/vc_column_text][vc_separator][vc_custom_heading text=”Zwierzęta poza prawem – dokumentacja działań białoruskich NGO prozwierzęcych (2013)” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Projekt objął 4 organizacje białoruskie z Mińska, Grodna, Brześcia i Homla.[/vc_column_text][vc_column_text]W ramach projektu:

 • zrealizowaliśmy 45-minutowy film dokumentalny o sytuacji zwierząt na Białorusi oraz aktywistów_tek prozwierzęcych „Zwierzęta poza prawem”. Film został zrealizowany w oryginalnej rosyjskiej wersji językowej z podpisami polskimi i angielskimi.
 • film został wypalony w 450 kopiach z których 400 trafiło do białoruskich NGO
 • przeprowadziliśmy 4 warsztaty edukacyjne dla NGO białoruskich nt. prowadzenia edukacji humanitarnej na bazie materiałów audiowizualnych
 • zorganizowaliśmy 3 pokazy filmu – 1 w Polsce i 2 na Białorusi
 • objęliśmy tutoringiem medialnym medialnym  w zakresie prowadzenia i przygotowywania warsztatów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych 4 NGO białoruskie.

[/vc_column_text][vc_column_text]Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.[/vc_column_text][vc_separator][vc_custom_heading text=”Wspierać – Asystować – Działać: strategia wolontariatu prozwierzęcego dla białoruskich NGO (2014)” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]W projekcie uczestniczyło 10 osób z białoruskich NGO prozwierzęcych. Podczas tygodniowej wizyty studyjnej w Polsce:

 • uczestniczyli_ły w warsztacie asertywnościowo – motywacyjnym wzmacniającym w nich chęć prowadzenia działań społecznych
 • uczestniczyli_ły w 4 spotkaniach coachingowych z polskimi aktywistami_tkami m.in. na temat prowadzenia edukacji humanitarnej, prowadzenia działań audiowizualnych oraz działań na rzecz dzikich zwierząt i działań interwencyjnych. Zajęcia dla nich poprowadzili aktywiści_tki z Inicjatywy na rzecz Zwierząt BASTA!, Stowarzyszenia VEGE Inicjatywa, Stowarzyszenia Ekostraż.
 • przez tydzień pracowali wolontaryjnie i zdobywali doświadczenie w Przystani Ocalenie.

[/vc_column_text][vc_column_text]W ramach projektu powstał spot promujący wolontariat w organizacjach białoruskich. Spot powstał w polskiej i rosyjskiej wersji językowej.[/vc_column_text][vc_column_text]Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.[/vc_column_text][vc_separator][vc_custom_heading text=”Tworzymy strategię – rozwijamy ruch – wsparcie ukraińskich NGO prozwierzęcych (2015)” font_container=”tag:h4|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]To pierwszy Owcowy projekt skierowany do aktywistów_tek ukraińskich organizacji prozwierzęcych. Brało w nim udział 11 osób.[/vc_column_text][vc_column_text]W trakcie projektu aktywiści-stki ukraińscy_kie:

 • uczestniczyli_ły w 3 szkoleniach profesjonalizujących – dowiadywali_ły się jak pozyskiwać fundusze na działania, jak komunikować swój przekaz, jak korzystać z mediów społecznościowych oraz tworzyli_ły strategię rozwoju ruchu prozwierzęcego na Ukrainie na lata 2015-2018.
 • uczestniczyli_ły w 5 spotkaniach coachingowych nt. prowadzenia działań edukacyjnych, audiowizualnych, interwencyjnych, na rzecz dzikich zwierząt oraz etyczności szeroko pojętego aktywizmu na rzecz zwierząt z przedstawicielami_kami polskich NGO: Stowarzyszenia Empatia, Stowarzyszenia Vege Inicjatywa,  Inicjatywy na rzecz Zwierząt BASTA!, Stowarzyszenie Ekostraż i Fundacja Czarna Owca Pana Kota.
 • zdobywali_ły wiedzę praktyczną pracując przez 4 dni w Przystani Ocalenie.

[/vc_column_text][vc_column_text]Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]