Projekt „Mają prawa? Sprawdzamy!”

Fundacja Czarna Owca Pana Kota wraz ze Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt po 5 latach od przeprowadzenia pierwszego w Polsce monitoringu egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt powraca do tego tematu!

Dane zebrane od 1/3 wszystkich organów ścigania i sądów podczas poprzedniego monitoringu porażały – zaledwie 19% spraw kończyło się wniesieniem przez prokuraturę do sądu aktu oskarżenia, aż 86% wyroków pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzętami było orzekanych w zawieszeniu! Przeczytaj nasz raport z 2016 roku.

Teraz chcemy sprawdzić:
 • czy, jak i co zmieniło się w kontekście egzekucji zapisów UOZ w ciągu tych lat,
 • czy zmiana Ustawy o ochronie zwierząt z 2018 roku oraz wytyczne Prokuratury Generalnej z 2016 roku skierowane do prokuratorów rejonowych wpłynęły na egzekucję zapisów karnych
 • czy dane Ministerstwa Sprawiedliwości nt. wzrostu liczby aktów oskarżeń po nowelizacji ustawy są prawdziwe.

Przeprowadzimy ponownie monitoring tych samych instytucji, które monitorowaliśmy w latach 2014-2016: będą to wszystkie komendy wojewódzkie policji i 1/3 wszystkich w Polsce sądów i prokuratur rejonowych – łącznie prawie 300 instytucji.

Co się będzie działo?

 • przeszkolimy osoby, które będą chciały z nami współpracować jako jawni/e obserwatorzy/rki społeczni/ne i osoby chcące monitorować dla nas media – zgłoś się już teraz!
 • będziemy wraz z wolontariuszami prowadzić monitoring spraw trafiających na wokandy sądów
 • będziemy monitorować 1/3 sądów rejonowych, prokuratur rejonowych i wszystkie komendy wojewódzkie pod kątem egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt (zapytania w formie dostępu do informacji publicznej)
 • będziemy monitorować doniesienia medialne na temat spraw sądowych, postępowań prokuratorskich i śledztw prowadzonych przez policje dotyczących przemocy wobec zwierząt,
 • będziemy pytać przedstawicieli i przedstawicielki prozwierzęcych NGO o ich doświadczenia w egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt, przeprowadzimy też badanie skierowane do przedstawicieli/lek organów ścigania i sądów
 • opracujemy raport z wynikami monitoringu i rekomendacjami
 • zorganizujemy konferencję prasową w Warszawie dla mediów połączonej z debatą specjalistów, przedstawicieli NGO prozwierzęcych i zawodów prawniczych
 • przeprowadzimy kampanię dotyczącą zmiany Ustawy o ochronie zwierząt pod kątem rekomendacji pomonitoringowych.

Dołącz do projektu

Czujesz złość czytając o maltretowanych zwierzętach? Masz dość obojętności sądów i organów ścigania? Masz dość bezkarności osób krzywdzących zwierzęta? Chcesz, by zwierzęta stały się podmiotem, a nie przedmiotem w polskim prawie?

Obserwuj sądy i media dla zwierząt! Zostań obserwatorem/ką mediów lub posiedzeń sądowych.Nie bądź bezradny/a! Przekuj frustrację w działanie – wypełnij formularz i działaj dla zmiany! Los zwierząt zależy od Ciebie.

Zostań obserwatorem/rką sądów, uczestnicz w rozprawach i monitoruj działalność sądów.

Monitoruj media, prowadź dla nas monitoring internetu.

Aktualności

Poniżej prezentujemy wpisy dotyczące działań w projekcie.

Rezultaty

Pracujemy usilnie, by niebawem znalazły się tutaj wyniki naszej pracy dla zwierząt. Zajrzyj wkrótce!

Grantodawca

Projekt „Mają prawa? Sprawdzamy” realizowany jest dzięki dotacji otrzymanej w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Program Aktywni Obywatele finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG).

Strona Grantodawcy: https://aktywniobywatele.org.pl