Opracowaliśmy e-learning z Ustawy o ochronie zwierząt!

Oto nad czym pracowaliśmy przez ostatni rok wspólnie ze Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt Ekostraż – przedstawiamy Wam bezpłatną platformę e-learningową „Zwierzęta i prawo” – www.zwierzetaiprawo.org !

 

 

Platforma jest przeznaczona dla przedstawicieli i przedstawicielek wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, organizacji społecznych, mediów oraz osób wykonujących zawody prawnicze. Oczywiście mogą z niej skorzystać również osoby prywatne chcące zdobyć wiedzę na temat Ustawy o ochronie zwierząt.

 

Kursy pozwalają zdobyć, uzupełnić i usystematyzować wiedzę z zakresu prawnej ochrony zwierząt. Koncentrują się na praktycznym stosowaniu wiedzy i są dostosowane do potrzeb konkretnych grup zawodowych. Kursy mają wygodną formę materiałów do samodzielnego studiowania i kończą się uzyskaniem zaświadczenia o odbyciu kursu.

 

Znasz kogoś kto pracuje w Policji, prokuraturze, sądzie? Albo jest aktywistą/tką organizacji prozwierzęcej? Prawnikiem/czką? A może dziennikarzem/rką? Jeśli tak – koniecznie pokaż mu/jej nasz e-learning!

 

Razem sprawimy, by Polska stała się bardziej przyjazna zwierzętom !

 

E-learning powstał w ramach projektu dofinansowanego z Programu Demokracja w Działaniu finansowanego z funduszy Fundacji im. Stefana Batorego.